Årsrapport av omkomna genom drunkning 2017 – under 100

2017 var ett år i Sverige som inleddes dystert med en rad tragiska olyckor såväl på isen, som i den tidiga vårvärmen. Månadsrapporterna indikerade att utvecklingen skulle skena iväg och bekräfta tendenserna som de senaste årens antal omkomna till följd av drunkning pekat på. Men under sommarmånaderna minskade antalet omkomna personer kraftigt, jämfört med både föregående år och referensperioden 2000-2017. Sista tredjedelen av året följde tidigare mönster. Slutligen summeras 2017 med 92 personer som mist livet till följd av drunkning. Detta är det lägsta antalet omkomna sedan 2011, då 95 förolyckades, och tredje lägsta antalet någonsin. 2017 års sammanställning pekar på att den befarade tendensen har brutits, antalet omkomna är under 100. Läs hela artikeln här.

Svenska Livräddningssällskapet och Livräddarna Tylösand arbetar vidare för att minska antalet drunkningar och för att öka kunskapen om vatten och säkerhet.  

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter