Försiktighetsåtgärder med anledning av corona-viruset

Med anledning av Corona-viruset vill vi i Livräddarna Tylösand och inom Svenska Livräddningssällskapet minimera risken för spridning genom att be er vidta följande försiktighetsåtgärd.

Med omsorg om dig, andra kunder och våra medarbetare vill vi uppmana alla som befunnit sig i något av de av Folkhälsomyndigheten utpekade riskområden för Corona-smitta, eller har förkylningssymptom, att flytta fram sitt besök hos oss.
Om det är aktuellt kontaktar du oss enklast via info@tylosand.net.

Vi gör vårt allra bästa för att bidra till att minska smittspridning och hoppas att ni hjälper oss i det arbetet genom att ta del av och följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

För ytterligare information kan man läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Har du frågor? Kontakta oss på info@tylosand.net eller info@sls.a.se.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter