Bevakningsområden

Livräddarna Tylösand har sex livräddningsområden som samtidigt bevakas av åtta livräddare och en livräddningschef (CH). I våra livräddartorn finns sjukvårdsutrustning, livräddningstorped, kikare, flytväst, spade samt vattendunk.

Livräddartornen är utrustade med en gulvit och en röd bevakningsflagga. Den gulvita är hissad när stranden är bevakad. Den röda flaggan hissas om förhållandena bedöms som farliga av livräddaren på platsen, till exempel för att varna för starka utströmmar. Den röda flaggan kan lämnas kvar vid bevakningens stängning om förhållandena ej förbättras.

Tylösandstranden - ”LR 1”: Här finns huvudtorn med ledningscentral, livräddarjeep och räddningsbåtar. Området bevakas av två livräddare, där en sköter tornet och en patrullerar hela området som omfattar södra delen av Tylösandsbukten. Utryckningsbåtar skall finnas vid boj eller på trailer vid kraftig vind.

Tylöbäckstranden - ”LR 2”: Området har Nyrebäcken i centrum med sitt kvicksandsbälte och bevakningen sker patrullerande till fots eller från tornet av en livräddare.

Campingstranden - ”LR 3”: Området omfattar den södra delen av Frösakull med sin stora campingplats. Livräddartornet är försett med en fast högtalaranläggning. Bevakningen sker patrullerande till fots eller från tornet av en livräddare.

Frösakullstranden - ”LR 4”: Området omfattar den norra delen av Frösakull och är försedd med räddningsbåt vid bra väderförhållanden. Bevakningen sker patrullerande till fots eller från tornet av en livräddare.
Bevakningsområdet förstärks mellan kl. 12-14 med en livräddare.


Ringenässtranden - "LR 5": Området omfattar Ringenäs och är vår nordligaste utpost i Tylösandsbukten. En livräddarjeep finns tillgänglig på stranden. Bevakningen sker patrullerande till fots eller från tornet av en livräddare.

Vilshäradsstranden - "LR 6": Området omfattar den södra delen av Haverdalsbukten. Livräddarjeep och räddningsbräda finns tillgängligt på stranden. Bevakningen sker patrullerande till fots eller från tornet av två livräddare.