Livräddarmaterial

Båt och livräddningsbräda
Då en livräddare ska hjälpa en nödställd längre ut i havet går det oftast fortare (och är säkrare) att använda en båt eller livräddningsbräda - än att simma.
 
Livräddarna förfogar över ett antal båtar, bland annat har vi tio roddbåtar för utbildning. Idén är att en livräddare ska kunna framföra alla typer av båtar. Vi börjar med att behärska roddbåt och räddningsbräda. En livräddningsbräda är en kraftigare surfbräda som används för att paddla ut till den nödställde för att sedan hjälpa den tillbaka till säkerhet. Livräddningsbrädor finns bl.a. på våra jeepar som står uppställda på stranden och vid våra livräddartorn.
 
Vi har även ett antal RIB-båtar som är ca 4 m långa. De är mindre motordrivna gummibåtar som både elever och livräddare behärskar. Fortbildning på båtar och räddningsbrädor sker kontinuerligt.

Fordon
Våra fordon har sedan starten varit en viktig del i verksamheten, dels för transport av livräddare ut till livräddartornen, dels för att kunna transportera sjuka till farbar väg där ambulanssjukvården tar vid för vidare transport till sjukhus.
 
Fordonen innehåller all den utrustning som livräddaren behöver vid eventuella tillbud, som t.ex. hjärtstartare, förstahjälpenförband, räddningsbräda, ytlivräddningsutrustning, kommunikationsradio och högtalare.
 
Livräddarna har tre Land Rover Defender. Under bevakning är en bil placerad i Tylösand, en i Ringenäs och en i Vilshärad. Förutom Land Rover Defender förfogar vi även över en Transportbuss för utbildning och säkerhetsförevisningar.