Samverkan & larm

Samverkan och larmning en viktig del i vårt arbete. En god kontakt med övriga räddningsorganisationer är viktigt. SOS-alarm har daglig kontakt med oss för kontroll av kommunikation. När den gula flaggan är hissad finns det livräddare på stranden. Då den röda flaggan hissas varnar vi för starka utströmmar.
 
Hur larmar du livräddaren ute på stranden?
Om du eller någon annan behöver hjälp eller assistans – fånga livräddarens uppmärksamhet! Om du inte omedelbart ser livräddare, hissa ner livräddningsflaggan från tornet och stanna där. Detta är en larmsignal för livräddaren ute på stranden och en larmkedja startar.
 
Har du telefon med dig, som de flesta har idag, slå 112 till SOS-alarm för att få akut hjälp. SOS kontaktar livräddarna samt övriga räddningsresurser som behövs. Vid de fall olyckan är längre ut till havs kopplas även sjöräddningen in. Vid larm till SOS är det bra att vara beredd på följande frågor: Vad har inträffat? Var är du? Vilket telefonnummer ringer du från?

Livräddarna stödjer Ambulanssjukvården i uppdrag i vår närhet för första hjälpen då ett sjukdomsfall inträffar. Livräddarna utför en första insats under tiden ambulansen kör mot aktuellt område där olyckan inträffat.
 
Räddningstjänsten bistår oss med sina räddningsdykare. Livräddarna kan även bistå räddningstjänsten vid mindre bränder, såsom gräsbränder, i närområdet och påbörja släckning eller lokalisera brandplatsen vid sina livräddningstorn.
 
Larmnummer till livräddartornet:  035-314 60 dygnet runt under sommaren (22 juni- 15 aug).