2020 > 04

Svenska Livräddningssällskapet och Livräddarna Tylösand hälsar Louise Brädde välkommen till tjänsten som områdesansvarig för livräddning för riksorganisationen och administratör för Livräddarna Tylösand. Det är en heltidstjänst som samfinansieras av riksorganisationen och Livräddarna Tylösand under en projekttid på tre år (med ett år i taget) och fördelas på 50% områdesansvarig livräddning för riksorganisationen och 50% administrationsansvarig för Livräddarna Tylösand. Louise kommer att börja sin tjänst den 17 juni 2020. På grund av coronasituationen har det blivit en lite längre process än planerat med tillsättandet av tjänsten, men vi är nu glada över att vara i mål och ser med glädje fram emot att få komma igång. Varmt välkommen Louise!

Läs hela inlägget »

Senaste nyheter

Arkiv

Länkar