Kontakt

Livräddarna Tylösand
Tjuvahålsvägen 11
302 73 Halmstad
Mail: info@tylosand.net
 
Under bevakningssäsong
Vid livshotande tillstånd - ring alltid 112

Livräddarstationen                 
076-865 22 19

Press och media
Kommunikationsstöd:
Sophia Arslan
073- 621 33 80
info@tylosand.net

Bevakningschef
livraddarna@tylosand.net
 
Livräddarskolan
Skolchef Louise Brädde                                    
skolchef@tylosand.net
073-907 43 67

Arbetsledare / CH                      
070-553 1446

Livräddartornet                      
035-314 60
Nås dygnet runt under bevakningssäsong

Nippers
nippers@tylosand.net  

Styrelsen
Peter Karlborg – ordförande
peter.karlborg@telia.com 
tel: 0704-95 15 83
Henrik Kjaergaard – kassör
Louise Brädde
Patrik Svensson
Sophia Arslan
Åsa Swedblom