Kontakt

Livräddarna Tylösand
Tjuvahålsvägen 11
302 73 Halmstad
Mail: info@tylosand.net
 
Under bevakningssäsong
Vid livshotande tillstånd - ring alltid 112

Livräddarstationen samt CH/arbetsledare                 
035-314 60

Press och media
Verksamhetskoordinator
Louise Brädde
louise@tylosand.net
076 - 941 14 62

Bevakningschef
livraddarna@tylosand.net
 
Livräddarskolan
Verksamhetskoordinator
Louise Brädde                                    
louise@tylosand.net
076 - 941 14 62

Livräddartornet                      
070-553 1446
Nås dygnet runt under bevakningssäsong

Nippers
nippers@tylosand.net  

Styrelsen
Peter Karlborg – ordförande
peter.karlborg@telia.com 
tel: 0704-95 15 83
Håkan Vaide – vice ordförande
Henrik Kjaergaard – kassör
Ingmar Engström
Patrik Svensson
Karin de Michiel
Åsa Swedblom