Skänk ett bidrag

Vill du stötta oss i vårt arbete för en säkrare strand? Hjälp oss hjälpa!
 
Vår verksamhet är i ständigt behov av pengar.
Trots att Livräddarna arbetar helt ideellt är driftskostnaden för föreningen omkring 500 000-750 000 kr per år. Det är dyrt att driva såväl fordon och båtar, skötsel av torn, hus och allt som tillhör en livräddningsstation. Vårt behov av sponsorer är stort och ett bidrag till denna verksamhet är mycket värdefullt!
 
Stöd oss i vårt arbete för vatten- och strandsäkerheten på Tylösands stränder! Skänk ditt bidrag via Swish 123 55 44 838 eller sätt in ett bidrag på bankgiro 606-3259 (Livräddarna Tylösand).
Tack för din gåva – den gör skillnad! 

Vill du bli sponsor till vår verksamhet? Bli mastersponsor eller stötta oss genom att köpa ett trappsteg på tornet för 5 000 kr. Det kan bli ert steg mot ökad vattensäkerhet! Kontakta info@tylosand.net så får du veta mer!

Intresserad av att bli sponsor eller inleda ett samarbete? Kontakta louise@tylosand.net information.