Skänk ett bidrag

Vill du stötta oss i vårt arbete för en säkrare strand? Hjälp oss hjälpa!
 
Vår verksamhet är i ständigt behov av pengar.
Trots att Livräddarna arbetar helt ideellt är driftskostnaden för föreningen omkring 500 000-750 000 kr per år. Det är dyrt att driva såväl fordon och båtar, skötsel av torn, hus och allt som tillhör en livräddningsstation. Vårt behov av sponsorer är stort och ett bidrag till denna verksamhet är mycket värdefullt!
 
Stöd oss i vårt arbete för vatten- och strandsäkerheten på Tylösands stränder! Skänk ditt bidrag via Swish 123 55 44 838 eller sätt in ett bidrag på bankgiro 5433-2861 (Halmstads-Söndrums livräddningssällskap).
Tack för din gåva – den gör skillnad! 
 
Intresserad av att bli sponsor eller inleda ett samarbete? Kontakta ordförande Peter Karlborg för mer information, peter.karlborg@telia.com