CH-utbildning

Utbildningen är en kompetensutveckling för dig som byggt upp erfarenhet som livräddare och syftar till att du skall kunna tjänstgöra som biträdande bevakningschef - CH. 

Förkunskaper:

- Godkänd Havslivräddarutbildning
- Erfarenhet från bevakning av strand
- Medlem i Svenska Livräddningssällskapet

 
Kursen innehåller följande delar:
- Organisation och ledning
- Strandnära räddning
- Räddningstjänstlagen
- Allmänt personalansvar
- Kvalitetssyn
- Ansvar vid olycka och försäkringsfrågor
- Fortbildningsfrågor och övningsprogram
- Larm- och tjänstgöringsrutiner
- Briefing och krishantering.
- Policy om mobbning och kränkning.
- Fotografering i organisationen.
- Räddningsspel och ledningsarbete
- Instruktörstips om RIB-båt, rescue board, fordonsteknik
- Pedagogik
 

Är du intresserad av att utbilda dig till CH? Kontakta Sofia Karlborg via livraddarna@tylosand.net