Poollivräddare

En poollivräddare, eller badvakt som det tidigare kallades, arbetar i simhallar, utomhuspooler och mindre bad. Poollivräddaren måste kunna ingripa vid olyckstillbud och akuta sjukdomsfall på land samt vid drunkningstillbud i vatten.
 
Utbildningen till poollivräddare är både teoretisk och praktisk och innehåller både vattenövningar och första hjälpen. Kursen omfattar 40 timmar och inkluderar slutprov. Kursen genomförs på Livräddarskolan, men utbildningen finns även på flera platser över hela landet.

Under 2021 har vi inga fler planerade poollivräddarutbildningar men kan ge er utbildning via offert om ni önskar. Mejla louise@tylosand.net för att få mer information. 
 

Antagningskrav 
• Vara 17 år fyllda.
• Utan simglasögon kunna plocka upp ett föremål från botten (2 meter).
• Kunna ta dig upp från bassängen på en kant som är minst 30 cm över vattenytan, tre gånger i följd.
• Kunna hoppa fothopp från minst 1 meters höjd.
• Kunna dyka från en startpall.
• Du ska vara frisk enligt Svenska Livräddningssällskapets hälsodeklaration. 
• Medlemskap i Svenska Livräddningssällskapet
 
Du ska också under den senaste sexmånadersperioden avlagt godkända prov för Delfinen guld:
• Simma 500 meter bröstsim.
• Simma 200 meter ryggsim.
• Flyta 100 meter eller i fyra minuter.
• Vattentramp 100 meter eller i fyra minuter.
• Djupdykning; djup 2 meter, två gånger från vattenytan och två gånger från kant.
 
Anmäl dig till poollivräddarutbildningen via SLS hemsida här!

Har du frågor om utbildningen? kontakta skolchef
Louise Brädde via louise@tylosand.net eller ring 0790 – 63 09 09.

Vägbeskrivning till Tylösand hittar du här!