Simlärare

Som utbildad simlärare kan du driva och ansvara för en simskola för såväl barn som för vuxna. Under utbildningen får du också material som är kvalitetsstöd och arbetsredskap i ditt arbete som simlärare. Efter kursens slut kommer du självständigt kunna driva och ansvara för en simskola vid alla typer av bad. Utbildningen är både teoretisk och praktisk.

Antagningskrav


•  Du ska vara 16 år fyllda
•  Du ska vara frisk enligt Svenska Livräddningssällskapets hälsodeklaration
•  Du ska kunna simma 1000 meter
•  Du ska kunna simma 200 meter ryggsim
•  Medlemskap i Svenska Livräddningssällskapet*
•  Intyg Guldbojen (ej äldre än 12 månader)**
•  SLS Hälsodeklaration**

 
* Ingår automatiskt när du anmäler dig och gäller som försäkring under utbildningen
** Lämnas in i samband med ansökan.

Kunskapskrav för Guldbojen:

  • Simma 100 meter valfritt simsätt följt av 50 meter simning med livboj följt av 50 meter bogsering av jämnstor person i livboj, maxtid 8 min.
  • Start i vattnet, 25 meter simning med livboj följt av upptagning av livräddningsdocka eller jämnstor person från 3-4 meters djup, följt av 25 meter bogsering av jämnstor person i livboj, maxtid 1 minut 50 sek. Vid bassäng grundare än angivit djup ska upptagningen föregås av 5 meter längddykning.
  • Upptagning av person från bassängkant, brygga eller strand.
  • Redogöra för mun till mun andning, larmrutiner samt visa stabilt sidoläge.

 
Anmäl dig till simlärarutbildningen via SLS hemsida här!
 
Har du frågor om utbildningen? Kontakta simlärarutbildare Ole Saadenhjelm via o.saadenhjelm@hotmail.com eller telefon 070-4969126. Simlärarutbildningen anordnas genom Hallands Länsförbund.

Vägbeskrivning till Tylösand hittar du här!