Båtvett

Svenska Livräddningssällskapet har utformat båtvettsregler som du kan läsa om nedan:
 
•  Använd alltid flytväst
•  Sitt alltid ner i båten och placera dig så att den är i balans
•  Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för
•  Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget
•  Stanna vid båten om du faller i vattnet
•  Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen"
•  Om du ska rädda en nödställd, ta upp henne i aktern på båten
•  Ropa bara på hjälp om du är i nöd
•  Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp
•  Se till att det finns öskar, ankare, livlina, reserv-åra eller paddel i båten
•  Meddela alltid vart ni ska åka och när ni tänker komma tillbaka
 
http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/utbildning/bad-bat-och-isvett