Badvett

Svenska Livräddningssällskapet har utformat badvettsregler som
du kan läsa om nedan:
 
•  Bada alltid tillsammans med någon
•  Simma längs med stranden
•  Hoppa eller dyk inte på okänt vatten
•  Knuffa aldrig i eller håll fast någon i vattnet
•  Simma inte under bryggor och hoppställningar
•  Spring inte på bassängkant eller brygga - du kan halka
•  Ropa bara på hjälp om du är i nöd
•  Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten
•  Lek inte med livräddningsmaterial
•  Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen"
•  Meddela alltid var någonstans ni ska bada och när ni tänker komma tillbaka
•  Undvik solens starka strålar mitt på dagen
 
http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/utbildning/bad-bat-och-isvett